Zamanaşımı Nedir Açıklayınız?

Zamanaşımı Nedir Açıklayınız?


SORU
Zamanaşımı Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre.

GÖNDEREN
Mübaşire