Zenginin Malı, Züğürdün Çenesi Yorar.

Zenginin Malı, Züğürdün Çenesi Yorar.


SORU
Zenginin Malı, Züğürdün Çenesi Yorar.

CEVAP
Yoksul, züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden, malından ve parasından, kazancından, hatta yiyip içmesinden, gezip tozmasından söz ederler. Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir; ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış olurlar.

GÖNDEREN
BaySözlük