Bekçilik

Bekçilik

Bekçilik Boy Şartı Nedir?


En az 167 cm boyunda olmak


Hafiyelik Teşkilatı Adlı Gizli Örgütü Kuran Osmanlı Hükümdarı Kimdir?

II. Abdulhamid


Bekçilik Beden Kitle İndeksi Kaç Olmalıdır?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.


Dünyada İlk Kadın Milletvekillerinin Meclise Girdiği Ülke Hangisidir?

Finlandiya


Bekçilik Başvurusu İçin İkamet Süresi Ne Kadardır?

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,


Dünya Kadınlar Günü Olarak Kutlanan Gün Ne Zamandır?

8.Mar


Bekçilik Başvurusunda Askerlik Şartı Var Mı?

Askerlik ödevini bitirmiş olma şartı vardır.


2011 Yılında İlk Kez Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı Tanıyan Ülke Hangisidir?

Suudi Arabistan


Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak, b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.) Yani lise, önlisans, lisans olarak ilan çıkarılabilir. c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak, ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak, ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


Türkiyede Kadınlara Milletvekili Seçme Ve Seçilme Hakkı Ne Zaman Verilmiştir?

1934