Bekçilik

Bekçilik

Medeni Kanunda Kadınlara Verilmeyen Hak Hangisidir?


Siyasi HaklarYazılı Sınavda Yanlış Cevaplar Doğruları Götürüyor Mu?

Hayır


2007 Yılında Suikast Sonucu Öldürülen Müslüman Bir Ülkeyi Yöneten İlk Kadın Başbakan Unvanlı Kişi Kimdir?

BenazirButto


Bekçilik Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; adayın yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamıdır.


2018 Yılına Kadar, Dünyada Kadınların Araç Kullanmasının Yasak Olduğu Tek Ülke Unvanına Sahip Olan, Mart 2018 İle Birlikte Kadınların Da Araç Kullanmasına Olanak Tanıyan Yasayı Yürürlüğe Sokan Devlet Hangisidir?

Suudi Arabistan


Bekçilik Fikiz Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılır?

Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır. c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.


35 Yıl Aradan Sonra 2018 Yılında İlk Sinema Salonuna Kavuşan Ülke Hangisidir?

Suudi Arabistan


Bekçilik Sözlü Mülakat Nasıl Yapılır?

Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday; a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavraması, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.


2010 Yılında Vefat Eden Türkiye Cumhuriyeti Nin İlk Kadın Öğretmeni(Tarihçi) Kimdir?

Refet Angın


Bekçilik Sınav Sonuçları Nasıl Belirlenir?

Giriş puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Duyuruda, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde planlandığı ile başvurmaları gerektiği belirtilir.