Bekçilik

Bekçilik

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Vatikanı Ziyaret Eden İlk Cumhurbaşkanı Kimdir?


Celal Bayar


I. Dünya Savaşı Sırasında, Sina Ve Filistin Cephesi, Kanal Harekâtı Olaylarının Konu Edinildiği Ateş Ve Güneş Adlı Eser Kime Aittir?

Falih Rıfkı Atay


Müslümanlar Tarafından Kutsal Sayılan Kabe Nerede Yer Alır?

Suudi Arabistan, Mekke


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Inda Önerdiği, I. Dünya Savaşı Sırasında Suriye Ve Filistin Cephesinde Yaşanan Olayların Anlatıldığı Zeytin Dağı Adlı Eser Kime Aittir?

Falih Rıfkı Atay


Hz. Musa Nın Peygamberlikle Müjdelendiği Tur Dağı Hangi Ülke Sınırları İçerisinde Yer Alır?

Mısır


Kurtuluş Savaşının Konu Edinildiği Ateşten Gömlek Ve Türkün Ateşle İmtihanı Adlı Eserler Kime Aittir?

Halide Edip Adıvar


Kuran-I Kerim Sırası İle Hangi Halife Döneminde Kitap Haline Getirilmiş Ve Çoğaltılmıştır?

Hz. Ebubekir, Hz. Osman


1926 Yılında Mustafa Kemal’e Yapılan İzmir Suikastının Konu Edinildiği Kurt Kanunu Adlı Eser Kime Aittir?

Kemal Tahir


Müslümanların, İncil E Son Şeklinin Verildiği Ms. 325 Yılında Düzenlenen Konsüle Ev Sahipliği Yapan Şehrimiz Hangisidir?

İznik Konsülü(İznik)


İstiklal Harbimiz Ve İstiklal Harbimizin Esasları Adlı Eserleri İle Bilinen Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasının Genel Başkanı Kimdir?

Kazım Karabekir