İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Küreselleşen Dünya Diyince Ne Anlıyorsunuz ?


İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan “Soğuk Sa­vaş Dönemi”nde Dünya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştü. “Yumuşama Dönemi”nde ise So­ğuk Savaş Döneminin etkilerini azaltmaya başlamış SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bu dönem kapanmış yeni bir döneme girilmiştir. İşte bu dönem “Küresel­leşme Dönemi” olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemin en büyük özelliği ekonomik, kültürel, siyasal alanlarda sınır tanımaksızın devletlerarası etkileşimlerin artma­sıdır.
Serbest piyasa ekonomilerinin dünya genelinde kabul görmeye başlaması, çok uluslu şirketlerin kurulması, çevre sorunlarına karşı uluslararası örgütlerin artma­sı, dışarıdan sermaye çekebilmek isteyen devletlerin sınırlarını yabancı yatırımcılara açması bu dönemin genel özellikleridir. Bu sürecin yaşanmasında ki en önemli etken SSCB’nin dağılmasıyla Doğu Bloğu’nun çökmesi sonucu sosyalist ekonomilerin dünya gene­linde güç kaybetmesidir.Milli Marşin İstiklal Marşı Olduğu İlk Hangi Anayasada Yer Almıştır?

82 AnayasasıTika Nedir ?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısaca TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan kurum yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye’nin dış yardımlarını organize eder. Restorasyon, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.
 İstiklal Marşının Bestecisi Kimdir ?

Osman Zeki ÜngörAday Memurluk Süresi En Fazla Ne Kadardır?

En az 1 yıl, en fazla 2 yıl.2016 Nüfus Sayımına Göre En Az Nüfusu Olan İl Hangisidir ?

BayburtSeçimler Hangi Durumda Kim Tarafından Ertelenir?

Savaş sebebiyle seçimlere imkan yoksa TBMM seçimleri " 1 yıl " erteleyebilir. Ek bilgi = milletvekilliğinin boşalması halinde ara seçime gidillir. Her seçim döneminde 1 defa yapılır. Boşalan milletvekili sayısı üye tam sayısının % 5 ini bulursa ara seçim 3 ay içinde yapılır. Ara seçimler seçimden 2 yıl geçmedikçe ve seçimlere 1 yıl kala yapılamaz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Mimarı Kimdir?

Şefik birkiye


2016 Nüfus Sayımına Gore Nüfusu En Fazla Olan 5 İl ?

İstanbul 15 milyon 29 bin 231
Ankara 5 milyon 445 bin 26
İzmir 4 milyon 279 bin 677
Bursa 2 milyon 936 bin 803
Antalya 2 milyon 364 bin 396

 Brexit Referandumu Nedir?

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması için 23 Haziran 2016 tarihinde düzenlenmiş oylamadır. 9 Mart 2017 tarihinde Birleşik Krallık hükümeti, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50'nci maddesi olan Avrupa Birliği'nde Ayrılma hakkı sürecini başlattı.