İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşları Hangi Seçimlerde Oy Kullanır?


*Genel seçimlerde *CB seçimlerinde *Referandumda oy kullanabilirler.


Samsunun Çevresinde Sınırı Olduğu İlleri Sayınız?

Ordu , Sinop, Amasya, Tokat, ÇorumKamu İktisadi Kuruluşu Nedir Ne İş Yapar?

Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür.İdari Vesayet Nedir?

Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan bir hukuki araçtır.İçişleri Bakanlığı Nın Görevleri Nelerdir?

# yurdun iç güvenliğinin ve asayişin sağlanması #kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması #mahalli idarelerin yönlendirilmesi#kaçakçılığın men ve takibi#nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek #mülki idari birimlerin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi.# suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak# kara yollarında trafik düzenini sağlamak denetlemek # sınır, kıyı ve akarsılarımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak # il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve bakanlar kuruluna tekliflerde bulunmak.


İçişleri Bakanı Kimdir?

Süleyman Soylu


Po Nehri Nerdedir?

İtalyaİçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar Nelerdir?

~ Emniyet Genel Müdürlüğü ~ Jandarma Genel Müdürlüğü ~ Sahil güvenlik Komutanlığı ~ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ~ Kamu Düzeni Güvenliği Müsteşarlığı


İçişleri Bakanlığı Nın Ana Hizmet Birimleri Nelerdir?

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü mahalli İdareleri Genel Müdürlüğü Dernekler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı


Devlet Şekilleri Nelerdir Açıklayınız?

1- Tek Yapılı DevletÜniter Devlet(Basit Devlet):  Ülkenin tümünde tek bir devlet(yasama, yürütme, yargı) ve dolayısıyla tek bir hukuki rejim vardır.örnk :       Türkiye,Fransa,YunanistanBölgeli Devlet: Farklı bölgelerden oluşan devlet. Örnk : ispanya (bask bölgesi) 2-Birleşik(Karma) DevletFederal Devlet: Yasama, yürütme, yargı fonksiyonları açısından kendi içerisinde belli bir özerkliğe sahip olan, ancak ortak bir anayasa ile tek bir         devlete bağlı olan devletlerin oluşturduğu birlik. Federe devletlerin diğer devletlerle ilişkisinde yetki federal devlete aittir. Örnk:     ABD,Rusya,Almanya,AvusturyaKonfederal Devlet: Birden çok devletin sınırlı, ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldikleri devlet modeli.Konfederasyon devlette her bir devlet kendi devlet yetkilerini uluslararası alanda kullanabiliyorken federasyon                                                                                devletlerde her bir devlet uluslararası alanda federal devlete bağlıdır.