Mübaşirlik

Mübaşirlik

Fail Kelimesini Açıklayınız


Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suçu işleyen.Faili Meçhul Nedir?

Kim tarafından işlendiği bilinmeyen hadiseler.Fezleke Nedir?

Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti), özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların, ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde, bütün deliler toplanarak merkez Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı.Gaip Nedir?

Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğu yer bilinmeyen, yurt dışında olup da getirilemeyen veya getirilmesi uygun olmayan kişi.Gerekçeli Karar Nedir?

Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebeplerini içeren mahkeme kararı.Görev Kelimesini Açıklayınız

Kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim.Gözaltı Nedir?

Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile; kanunda belirtilen sürece alıkonulması.Haciz Nedir?

Alacaklının talebi ve yasal koşulların oluşması halinde borçlunun malları üzerine satılamaz şerhinin konulması ve gerekirse malın yed – i emine teslimini gösteren hukuki tanım.Hak Düşürücü Süre Nedir?

Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren süre.Tbmm De Kaç Vekil Vardır?

600