Mübaşirlik

Mübaşirlik

İptal Nedir?


Hukuki işlemin geçersizliğinin tespiti.Türkçülük Nedir?

MİLLİ BİRLİĞİ SAĞLAMAKİstinabe Nedir?

Mahkeme mahallinde bulunmayan ve mahkemece dinlenmesi gereken kişinin, yargılayan mahkemenin talebi ile oturduğu yer mahkemesince dinlenmesi.Atatürk Kemal Adını Hangi Okulunda Almıştır?

SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİİştirak Nedir?

Bir fiile birden çok kişinin katılımı.Atatürk Şamda Ne Derneğini Kurmuştur?

VATAN VE HÜRRİYETİtiraz Nedir?

Yapılan bir hukuki işleme veyahut verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi.Atatürk Trablusgarp Savaşında Kimlere Karşı Savaşmıştır?

İTALYANLARİzalei Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Nedir?

İştirak halindeki mülkiyetin paylaştırıması işlemi.Uşi Antlaşması Hangi Yılda Olmuştur?

1912