Mübaşirlik

Mübaşirlik

Kayıt Tashihi / Düzeltmesi Nedir?


Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi.Birinci Dünya Savaşındaki Savunma Cephelerimizi Yazınız.

ÇANAKKALE,IRAK,SURİYE-FİLİSTİN,HİCAZ-YEMEN Birici Dünya Savaşındaki Taaruz Cepheleri Hangileridir?

KAFKAS , KANALAzınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlere 5 Tane Örnek Veriniz.

MAVRİ MİRA,POTUS RUM, HINÇAK, TAŞNAK, MAKABİ ALYANSOsmanlı Vatandaşlarının Kurduğu Zararlı Cemieytlere 3 Örnek Veriniz.

KÜRT TEALİ, İNGİLİZ MUHİPLERİ, TEALİ İSLAMKomisyon (Adli Yargı Adalet Komisyonu) Nedir?

Ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)nca atanan, bir üyesi Başsavcı, diğer üyesi ise yine HSK’a belirlenen, personel işlerini yürüten kurul.Hürriyet Ve İtilaf Fıkrası Neye Karşı Kurulmuştur?

İTTİHAT VE TERAKKİKurtuluş Savaşı Hangi Tarihte Başlamıştır?

19 MAYIS 1919Amasya Genelgesi Hangi Tarihte Yayımlanmıştır?

22 HAZİRAN 1919Mustafa Kemal İn Erzurum Kongresine Katımasını Kim Sağlamıştır?

KAZIM KARABEKİR