İcra-Zabıt Katipliği

İcra-Zabıt Katipliği

Hukuki İhtilaf Nedir Açıklayınız?


İçerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme.Abd, 2018 Yılında İsrail Elçiliğini Tel Aviv Şehrinden Nereye Taşımıştır?

Kudüs


2018 Haberine Göre Yeni İpek Yolunun Avrupa Ya Açılan Kapısı Olacak Ülke Hangisidir?

Türkiye


Hukuki İşlem Nedir?

Yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran işlemler.Unesco (Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim Ve Kültür Örgütü) Merkezi Neresidir?

Paris, Fransa


Unesco, İpek Yolu Na Hangi Adı Vermiştir?

Diyalog Yolu


Marmara Bölgesinde Bulunan İller?

Tekirdağ - Edirne - Çanakkale - İstanbul - Yalova - Kocaeli - Bursa - Kırklareli - Balıkesir - Sakarya - Bilecik


Dünya Fuarı Anlamına Gelen Expo, İlk Olarak Hangi Ülkede Düzenlenmiştir?

İngiltere


2018 İ Büyük İpek Yolu Nun Kalbi Yılı İlan Eden Devlet Hangisidir?

Türkmenistan


Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir?

1-Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarınca öngörüler görevleri ve yazı işleri müdürlerinin tevdii ettikleri işleri yapmak

2-Dosya ve kayıtları silintisiz ve muntazam tutmak

3-Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazmak imzasız bırakmamak

4-Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait oldukları adreslere göndermek

5-Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tenkidini yapmak

6-Cevabı gelen müzekkerelerde istenilen bilginin verilmediği görüldüğü taktirde talike mahal bırakmamak için ilgili makama bildirmek ve mahkeme gününden önce gerekli yazıları yazmak

7-Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası oluşturmak

8-Duruşma işlemleri için verilen paraları vezneye veya yazı işleri müdürüne vermek

9-Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülesasını zamanında yazmak

10-Ferdi fişleri zamanında doldurmak

11- Arandıklarında bulunabilmek için ikamet adreslerini, değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmek