İcra-Zabıt Katipliği

İcra-Zabıt Katipliği

Zabıt Katibinin Görevleri


Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarınca öngörüler görevleri ve yazı işleri müdürlerinin tevdii ettikleri işleri yapmak
Dosya ve kayıtları silintisiz ve muntazam tutmak
Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazmak imzasız bırakmama
Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait oldukları adreslere göndermek
Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tenkidini yapmak
Cevabı gelen müzekkerelerde istenilen bilginin verilmediği görüldüğü taktirde talike mahal bırakmamak için ilgili makama bildirmek ve mahkeme gününden önce gerekli yazıları yazmak
Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası oluşturmak
Duruşma işlemleri için verilen paraları vezneye veya yazı işleri müdürüne vermek
Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülesasını zamanında yazmak
Ferdi fişleri zamanında doldurmak
Arandıklarında bulunabilmek için ikamet adreslerini, değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmekEndonezya Hangi Kıtadadır?

Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da yer alır.Alp Er Tunga Destanı İle Bilinen İlk Türk Topluluğu Hangisidir?

İskitler


Cumhuriyet Savcısının Görevleri

Adli göreve ilişkin işlem yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak
Cumhuriyet Başsavcısının verdiği idari ve adli görevleri yerine getirmek
Gerektiğinde Cumhuriyet Bassavcısına vekalet etmek
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmekAvustralya’nın En Ünlü Hayvanı Nedir?

Kanguru“Dünya’nın Ejdarhası” Olarak Bilinen, 2007 Tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikasından Biri Olarak Seçilen Yapı Hangisidir?

Çin Seddi


Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri

Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek
Başsavcılığın verimli,uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamak, işbölümü yapmak
Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlem yapmak , duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmekMilletvekili Seçilme Yaşı Kaçtır?

18Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuruluşu Hangi Devlete Dayandırılır?

Asya Hun Devleti


Başsavcılığın Görevleri

Kamu davası açılmasına yer olup olmadığına dair soruşturma yapmak veya yaptırmak
Kanun hükümlerince yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek,bunlara katılmak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
Mahkemelerce kesinleşen hükümlerin gerçekleşmesi için işlem yapmak ve izlemek
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek