İcra-Zabıt Katipliği

İcra-Zabıt Katipliği

Yargıtayın İşleyişi Ve Yapısı?


Adliye mahkemelerince verilen kararları kesin olarak inceler karara bağlar. Danıştay da idare mahkemelerince verilen kararların son inceleme merciidir.Kâşgarlımahmud Un Mezarı Veya Türbesi Nerededir?

Doğu Türkistan


Misak-I Milli (Ulusal Ant)

(28 OCAK 1920)

Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
Kurtuluş Savaşının programı oluşmuştur.
Sorunlara, barışçı çözüm önermiştir.
Meclis kararlarıdır. Tam bağımsızlık istenmiştir.
Padişah onallamamıştır.
Dünyadaki ülkelerin meclislerini duyurulması kararlaştırılmışt
TBMM NİN AÇILMASI (23 NİSAN 1920)

Meclisi Mebusanın kapatılması üzerine ortaya çıkan parlamento boşluğunu doldurmak
Ulusal bağımsızlık ve egemenliği sağlamaktırMülakat Kurulunun Adı Nedir?

Adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürleri sözlü sınav kuruluAhmet Yesevi Nin Mezarı Nerededir?

Kazakistan


Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Osmanlı Parlamentosunda onaylanmadığından hukuken geçersizdir.
Kurtuluş Savaşı kazanıldığı için uygulanmamıştır.
TBMM antlaşmayı tanımadığı gibi imzalayanları da vatan haini ilan etmiştir.
Antlaşmanın amaıcı Türk ulusuna son vermekti. Bu durum ise Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini hızlandıracaktır.
(BATILI DEVLETLERİN OSMANLI Devletini nasıl paylaşacakları tartışmasının uzaması diğer antlaşmalara göre daha geç imzalanmasına neden olmuştur.Uyap In Açılımı Nedir?

Ulusal yargı ağı bilişim sistemiHacı Bektaş-I Veli Türbesi Ve Müzesi, Hangi Şehrimizdedir?

Nevşehir


İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921 )

SAVAŞI TBMM ordusu kazanmıştır
yeni kuruluna düzenli ordunun ilk başarısıdır.
Halkın TBMM ye olan güveni artmıştır.
Savaş sonrasi ilk Anayasa kabul edildi. (20 ocak 1921)
iSTİKLAL marşı kabul edildi.
İtilaf devletleri LONDRO KONFERANSINI TOPLADITürkiye’nin Uluslararası Telefon Kodu Nedir?

+90