İcra-Zabıt Katipliği

İcra-Zabıt Katipliği

Güney Asya’daki En Eski Kent Uygarlığı Hangisidir?


Harappan Uygarlığı


Amasya Genelgesi

(22 Haziran 1919): Asıl amaç ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek olmasına karşın ulusal egemenlik anlayışını da içermektedir. ileride nasıl bir yönetim kurulacağının ifucudur. ULUSUN BAĞIMSIZLIĞINI, YİNE ULUSUN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR. Mondros Ateşkesine açık bir şekilde karşı çıkılmıştır.Amasya Genelgesinden sonra 7-8 Temmuz gecesi, Mustafa Kemal görevden alındı, Mustafa Kemal de görevinden istifa etti.Davanın Reddi Nedir?

Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları.İndus Vadisinde Doğup Gelişen Uygarlık Hangi Devletin Temelini Oluşturur?

Hindistan


Erzurum Kongresi

(28 TEMMUZ -7 AĞUSTOS 1919) Temsil kurulu seçilmiştir. Mustafa Kemal kurtuluş Savaşında lider durumuna getirmiştir. Meclisi Mebusanın toplanması istenmiştirn. Mustafa Kemal in sivil olarak katıldığı ilk kongredir. iki üye istifa ederek yerlerine Mustafa Kemal seçilmiştir.Bono Nedir?

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denirYasama Dokunulmazlığı Nedir ?

I: Parlamento üyelerinin, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları meclis dışında da söylemekten sorumlu tutulmamalarını öngören anayasa ilkesiDavetname Nedir?

Çağırmaya yetkili makamların kişinin hazır olması bakımından çıkarılan çağrı kağıdı.Orta Asya Kültürleri Nelerdir?

Anav, Andronova, Afenesyova, Kelteminar, Tagar, Karasuk


Temsil Heyeti

İLK defa Erzurum Kongresinde ortaya çıkmış, Sivas Kongresinde üye sayısı arttırılmıştır. TBMM açılıncaya kadar Kurtuluş Savaşını yürütmüştür. Başkanı MUSTAFA KEMAL DİR.