Mübaşirlik

Mübaşirlik

İstiklal Marşı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?


Kurtuluş Savaşı’nın en çetin döneminde, bir millî marşa duyulan gereksinmeyi göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı,1921 yılında bunun için bir şiir yarışması düzenledi., söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif’in yazdığı şiir kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı’nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat’a dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı’nın Türk Milleti’nin eseri olduğunu beyan etmiştir.


Kıta Sahanlığı Nedir?

Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır.


Hakimlik Teminatı Nedir?

Hakimler ve savcılar azlonulamaz, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamazlarDeformasyon Nedir?

Çeşitli iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile bir cismin birim şekil değiştirmesi, şekil bozukluğu, orijinal şeklinden başkalaşmaya uğramasına deformasyon denir.


Triatlon Nedir?

Triatlon, üç farklı spor dalını tek bir yarış haline getiren dayanıklılık yarışıdır. Yüzme, bisiklet ve koşma dallarında bu sporlar sırasıyla yapılır. Sporcular ara vermeksizin geçiş bölgelerinde bir spor dalından diğerine geçerler. Triatlonda hem kadınlar hem de erkekler mücadele edebilir.


Lokavt Nedir?

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasıdır. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalır.


Refah Devlet Nedir?

Refah devleti veya sosyal devlet, minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik edilmesinde ana rol oynamasını önerir.


Hakkı Sona Erdiren Hukuksal Eylemler Nelerdir?

Hakkı sona erdiren başlıca olaylar; ölüm, eşyanın yok olması, mücbir sebep, kaza ve belli bir zamanın geçmesidir.


Kyoto Protokolü Nedir?

Kyoto Protokolü, sera etkisi yaratan gazların salımlarını (emisyon) kısmak üzere sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşma.


Temiz Enerji Kaynakları Ve Alternatif Enerji Kaynakları Neler?

• Güneş Enerjisi. • Rüzgar Enerjisi. • Hidroelektrik (Hidrolik) Enerjisi. • Jeotermal Enerji. • Biyokütle Enerjisi. • Hidrojen Enerjisi. • Dalga Enerjisi.