Mübaşirlik

Mübaşirlik

Birleşmiş Milletler Veto Hakkına Sahip Ülkeler Nelerdir?


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’dır.


İbrahim Müteferrika Kimdir?

İbrahim Müteferrika, Macar asıllı Osmanlı müteferrika, matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmen. Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap yayımlayan ilk kişidir.


Füzyon Nedir?

Füzyon yani diğer bir isimle nükleer kaynaşma, parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ enerjisini kullanmaktır.


Anahtar Statü Nedir?

Bireyin asıl olan ve diğerlerinden daha önemli bulunan statüsüne anahtar statü denir. Bireyin en etkin olan statüsüdür. Bireyin mesleği genellikle onun anahtar statüsüdür.


Toy Nedir?

Toy, kısaca meclis-toplantı veya devlet meclisi anlamlarına gelmektedir. Hakaniye Türkçesinin kullanıldığı zamanlarda, ordu karargâhına veya ordu kurağına verilen isimdir. Ayrıca kurultay meclisinin diğer adıdır ve aynı zamanda devletin yasama organlarına verilen ad olarak da tanımlayabiliriz.


Aydınlanma Çağı Nedir?

Avrupa da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem XVIII. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolâstik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.


Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar Nelerdir?

1- Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih 2- Takımın Muharebe Talimi (Almanca dan çeviri - 1908) 3- Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909) 4- Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911) 5- Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca dan çeviri - 1912) 6- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918) 7- Nutuk (1927) 8- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) (1930) 9- Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)


Kurtuluş Mücadelemiz Ne Zaman Başlamıştır?

Kurtuluş Savaşı, Atatürk ün Samsun a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamıştır.


Kurtuluş Mücadelemiz Ne Zaman Sona Erdi?

Kurtuluş Savaşı, büyük bir milli birlik ve beraberlik ile verilen mücadeleden sonra kazanılmış ve 11 Ekim 1922 yılında Mudanya Mütarekesi ile fiilen bitmiştir.


İstiklal Marşımızın Bestecisi Kimdir?

Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmış, 1924 yılında Ankara’da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930’da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün 1922’de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuştur.