Zabıta Memurluğu

Zabıta Memurluğu

“Rüzgâr Eken Fırtına Biçer. ” Atasözünü Açıklayınız.


Hiçbir kötülük, yapanın yanına kâr kalmaz. Etrafında bulunanlara kötülük yapan, zarar veren kimseler sonunda daha büyük bir kötülükle, çok sert tepkilerle karşılaşır. Sonuçta da zarar gören kendisi olur.


Kıbrıs Harekatının Tarihi?

20 temmuz 1974Akıl Yaşta Değil, Baştadır. Atasözünü Açıklayınız.

Akıllı olma ile yaşlı olma arasında ilgi yoktur. İnsanın yaşlanması, aklının artması anlamına gelmez. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. Biliriz ki, pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı olanların işine yarar, akılsızların değil.


“Bedava Sirke Baldan Tatlıdır (Tatlı Olur). Atasözünü Açıklayınız.

Emek verilmeden, karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider.


“Sana Vereyim Bir Öğüt: Kendi Ununu, Kendin Elinle Öğüt. Atasözünü Açıklayınız.

Kişi, kendi işini kendisi yapmalıdır. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder, sıkıntıya düşmez. Hem işi kolay yürür, hem de istediği gibi olur.


Dağ Dağa Kavuşmaz, İnsan İnsana Kavuşur. Sözünü Açıklayınız.

İnsanlar gezen, dolaşan, hareket eden varlıklardır. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler. Arkadaşlar, dostlar, tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, günün birinde, bir yerde karşılaşabilirler; hatta hiç karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler.


Demir Nemden, İnsan Gamdan Çürür. (Duvarı Nem, İnsanı Gam Yıkar) Atasözünü Açıklayınız.

Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına, çöküntüye uğramasına, için için erimesine, harap olmasına da üzüntü, sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. Bu bakımdan insan her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir.


5.5.8 Kaç Yaapar

200“Gönülsüz Yenen Aş, Ya Karın Ağrıtır Ya Baş.” Atasözünü Açıklayınız.

İstenmeden, zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma, bulantı ve kusma yapma), zorla ve istenmeden yapılan iş de benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir.


“Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez. ” Atasözünü Açıklayınız.

1. Bir tepki varsa, bu tepki, bir olaya dayanıyor demektir. Çünkü bir olay varsa, tepki de vardır. Oluşmamış bir olayın tepkisi olmaz. 2. Bir kavga, bir gürültü kopmadan önce mutlaka belirtileri ortaya çıkar.