Zabıta Memurluğu

Zabıta Memurluğu

“Kabak Tadı Vermek.” Deyimini Açıklayınız.


1.Bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak.Senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı. 2.Devamlı, ısrarlı bıktırmak


“Çorbada Tuzu Bulunmak.” Deyimini Açıklayınız.

1.Emeği geçmiş olmak. Yardım edebilir miyim? Benim de çorbada tuzum bulunsun. 2. Yapılan bir iş ya da hizmette az da olsa çabası, emeği bulunmak. Haydi, durmayın, çorbada sizin de tuzunuz bulunsun!


“Atı Alan Üsküdar I Geçti.” Deyimini Açıklayınız.

Fırsat kaçtı, artık yapılacak şey kalmadı anlamında kullanılır.


“Malı Mala Canı Cana Ölçmeli.” Atasözünü Açıklayınız.

Malımız ve canımız bizim için ne değerde ise başkalarının da kendileri için o değerdedir. Öyleyse bizim malımıza ve canımıza gelmesini istemediğimiz bir zararın başkasının malına ve canına gelmesini nasıl hoş görebilir, buna nasıl izin verebiliriz?


Self Mutilasyon Nedir?

Kendini yaralama davranışı (Self-mutilation, self-injury) genel olarak bilinçli bir şekilde ölümü amaçlamaksızın beden dokularına ciddi olarak zarar verici davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülebildiği gibi, gelişimsel bozukluklarda ve diğer bazı sendromlarda da görülebilmektedir. DSM-IV de Kendini Yaralama Davranış Basmakalıp Davranış Bozukluğu nun ve Borderline Kişilik Bozukluğu nun bir tanı ölçütü olarak yer almaktadır.


Getto Nedir?

Getto, bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümüne genel olarak verilen ad. Ortaçağda şehirlerde yabancılar gözlem altında ve hususi mahallerde yaşamak zorundaydılar. Yahudiler gibi gruplar kamusal haklardan mahrum olarak şehrin periferisinde yaşıyordu.


Algı Operasyonu Nedir?

Psikolojik savaş, manipülasyon, algı operasyonu kavramları birbiri ile iç içedir. Psikolojik manipülasyon, ikna yöntemlerinde sık sık kullanılan bir yoldur. Kullanılan bu terimler sürekli değişse de işin temelinde asıl hedef birey ya da kitleyi kendi rızası ile ikna ederek istenilen kanaati sağlamak amaçlanır. Bu kanaati sağlamak için yapılan her faaliyete psikolojik manipülasyon deniyor.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Nin Mimarı Kimdir?

Şefik Birkiye


Kktc Cumhurbaşkanının Adı Nedir?

Ersin TatarKosova Bağımsızlığına Ne Zaman Kavuşmuştur?

17 şubat 2008