Zabıta Memurluğu

Zabıta Memurluğu

‘‘Arpa Eken Buğday Biçmez.’’ Atasözünü Açıklayınız.


1. Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. Herkes genellikle yaptığı davranışın karşılığını görür. 2. Yapmaya çalıştığı işin üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz. 3. Gerçeğe önem vermeden hayal kuranlar, günün birinde düş kırıklığına uğrarlar.


“ İğneyi Kendine, Çuvaldızı Ele Batır. Atasözünü Açıklayınız.

Kendisi en küçük bir sıkıntıya katlanamayan kimse, başkalarına çok büyük sıkıntı vermemelidir. Kendisi küçük kötülüğe katlanamayan, başkalarına kötülükler yapmaktan kaçınmalıdır.


Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer. Atasözünü Açıklayınız.

Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme, azim ve gayret gösterme, uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. Bütün bunları yerine getiren kişi, eninde sonunda bu davranışının yararını görür; bir mükâfata mutlaka kavuşur.


Yavuz Hırsız, Ev Sahibini Bastırır. Atasözünü Açıklayınız.

Bazı suçlular aynı zamanda serseri ve edepsiz de olurlar. Böyle kişilere karşı dikkatli olunmalıdır. Edepsiz, arsız, ahlâksız, şarlatan, öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar, işledikleri suçu reddettikleri gibi, bir de bu suçu, zarar verdikleri kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar. Haksızken, haklıymış gibi davranabilirler.


‘‘Aslan Yattığı Yerden Belli Olur.’’atasözünü Açıklayınız.

Bir insanın kişiliği, oturup yattığı yerin temizliğinden, düzeninden anlaşılır. İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında ilişki kurmak mümkündür


‘‘Akan Su Yosun Tutmaz.’’ Atasözünü Açıklayınız.

Bilinen bir şey ki, devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar; hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. Denebilir ki hareketlilik, canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar; iyimser kılar, kötülükten uzak tutar, düşkünlüğünü önler; böylece de o insan hem kendine, hem de başkalarına yararlı olur.


‘‘Bin Bilsen De Bir Bilene Danış.’’ Atasözünü Açıklayınız.

Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir, o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir, yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir, iyi bir sonuca da ancak böyle kavuşabiliriz.


İğneyi Kendine, Çuvaldızı Başkasına Batır. Atasözünü Açıklayınız.

Kendisi en küçük bir sıkıntıya katlanamayan kimse, başkalarına çok büyük sıkıntı vermemelidir. Kendisi küçük kötülüğe katlanamayan, başkalarına kötülükler yapmaktan kaçınmalıdır. Kısaca, insanlar; kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyleri başkalarına yapmamalıdır.


‘‘Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz.’’ Atasözünü Açıklayınız.

Bir insanın gücü sınırlıdır, tek başına her işi yapamaz. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne, işbirliğine ihtiyaç duyar. Güçler birleştirilince zor işlerin yapılması da kolaylaşır. Çünkü birlikten kuvvet doğar.


Osmanlı Devleti İlk Borcu Ne Zaman Almıştır?

1853-56 kırım savaşı sırasında ıngiltereden almıştır