Zabıta Memurluğu

Zabıta Memurluğu

“Açık Yaraya Tuz Ekilmez.” Atasözünü Açıklayınız.


Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gereklidir. Bu durumdaki insanların acılarını hafifletmek için moral ve motivasyonu arttırıcı yollar aranmalıdır.


“Açma Sırrını Dostuna O Da Açar Dostuna.” Atasözünü Açıklayınız.

Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa, dosta bile açılmamalıdır. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir, bunu başkaları duyabilir, saklamaya çalıştığın şey sır olmaktan çıkar, yayılır. Unutmayın sır, kişinin silahıdır, bu silahı başkalarına kaptırmayın.


“Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur.” Atasözünü Açıklayınız.

Aniden öfkelenerek sergilenen davranışlar kırıcı olur. Kişi, öfkeli zamanında duygularını kontrol edemez, stres altındadır. İyi düşünemez; yaptığı davranışların nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Sonunda bu ölçüsüz, yanlış davranışının zararını görür.


“Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır.” Atasözünü Açıklayınız.

Herkes tatlı dille söylenen sözlerden etkilenir. Tatlılıkla, gönül okşayarak söylenen söz, azgın düşmanı bile yola getirir. Bu bakımdan insan; okşayıcı, gönül alıcı sözlerle karşısındakinin inadını yok edebilir.


“Cesurun Bakışı, Korkağın Kılıcından Keskindir.” Atasözünü Açıklayınız.

Kimi cesur insanlar kararlıdır, mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar, dolayısıyla kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz.


“Ne Ekersen Onu Biçersin.” Atasözünü Açıklayınız.

Tarlaya buğday eken, hasat zamanı gelince tarlasından doğal olarak buğday biçer. Benzer biçimde; istisnalar hariç, normal insanları göz önüne aldığımızda kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle karşılık görürler. İyilik yapanlar iyilik, kötülük yapanlar kötülük görürler. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki iyi insan, iyiliğe daha fazla iyilikle karşılık vermeli. Kötülüğe ise kötülükle karşılık vermek bir şey kazandırmayacağı için, olayı uzatmamalı, sorun çözücü davranmalı, olmadı ilgili kişi veya olaydan mümkün olduğunca uzak durmalıdır.


“Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır.” Atasözünü Açıklayınız.

Sıklıkla bir arada bulunan, arkadaşlık eden, ortak bir çevrede yaşayan kişiler birbirlerinin olumlu veya olumsuz yönlerinden etkilenirler. Bu etkilenme sonucunda kişide olumlu veya olumsuz davranışlar, huylar ortaya çıkar. Bu çevrenin insan üzerindeki etkilerini anlatan bir atasözümüzdür.


“Ayıpsız Dost Arayan Dostsuz Kalır.” Atasözünü Açıklayınız.

Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost, arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır.


“Aba Altından Sopa Göstermek” Deyimini Açıklayınız.

1. İyi davranışlar göstermekle birlikte yine de birinin gözünü korkutmak. Gizliden gizliye tehdit etmektir. Sakın bana aba altından sopa göstermeye kalkma, yoksa beni de kaybedersin 2. Yumuşak ve güler yüzlü görünmekle birlikte, açık ve kesin olmayan sözlerle birini dolaylı korkutmak.


“Eski Çamlar Bardak Oldu.” Deyimini Açıklayınız.

Eskiden olan bazı şeylerin unutulup, yok olması, değeri kalmamak. Şartlar değişti (devir değişti), eski durumların, tutumların bir önemi kalmadı.