İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Bretix Nedir ?


Brexit, İngilizce British (İngiliz) ve exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan, ve esas olarak İngiltere’nin 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonucunda Avrupa Birliği’nden çıkma kararı almasına atıf yapmak için kullanılan bir kısaltmadır. Türkiyenin Nato Daimi Temsilcisi Kimdir?

Basat öztürkNato Genel Sekreteri Kimdir ?

Jeans StoltenbergCari Açık Nedir?

 Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olması durumudur.100 Türk Lirasının Üzerindeki Resmi Yer Alan Bestekar Kimdir?

Buhurizade Mustafa ItriÜç Ülkeyle Sınırı Olan İlimiz?

İĞDİRLozan Barış Anlaşmasının Önemi

Türkiye cumhuriyeti tam bağımsızlığı sağlanmıştırYeni Çeri Ocağı Kim Kaldırdı

2 mahmutİdarenin Bütünlüğünü Sağlayan İlkeler Nelerdir?

1.Hiyerarşi 2.İdarî VesayetAnayasadaki Degistirilemeyen Maddeleri Sayiniz

I. Devletin şekli
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı quot;İstiklal Marşıquot;dır.
Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci
maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.