İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Yüce Divanda Kimler Yargılanır?


YÜRÜTME
Cumhurbaşkanı ve yardımcısı
Bakanlar


YASAMA
TBMM Başkanı


YARGI
Yüksek mahkeme başkan, üyeler ve başsavcılar
sayıştay başkan ve üyeler
yargıtay cumhuriyet başsavcı ve vekili


HSK üyeleri
(not: adalet bakanı yardımcısıda yargılanır)


ASKER
Genel kurmay başkanı
kara,hava,deniz komutanları


Valinin Görevleri Nelerdir?

Şehirde Devleti'nin temsilcisi görevini yapar idaresinin başı ve yürütme organıdır ilin her yönden denetimi ve düzenlenmesini yapar suç işlenmesini Önler kamu düzeni için Gerekli tedbirleri alır çalışan devlet memurlarına atayabilir görev yerlerini değiştirebilir gerektiğinde yabancı ülke temsilciliklerini karşılar



Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Yasaların ilçesinde uygulanmasını sağlamak ilçenin en yetkili görevlisidir valinin emirlerini uygulamak halkının ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek ilçede kamu kuruluşlarının çalışmalarında senkronizasyonu sağlamak törenlerde başkanlık yapmak



Liyakat Nedir

Layık olanın göreve gelmesidir Hakkı olanın makam edinmesi ve birkimsenin kendisini işi verilmeye uygunluk yaraşırlık durumu olarak ifade edilebilir



Kariyer Nedir

Kariyer kişinin yaşamı boyunca kendine hedefler belirleyip Bu hedefleri gerçekleştirebileceği gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olacak şekilde iş ve sosyal yaşantısına yoğunlaşmasıdır



Günümüz De Kaçıncı Kalkınma Planı Uygulanmaktadır ?

11



Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Hangisidir?

Atatürk; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bey Mahallesi kütüğüne kayıtlıdır. Yani; nüfusa kayıtlı olduğu yer Gaziantep, Şahinbey'dir.



Hangi Ülkenin 3 Tane Başkenti Vardır?

Güney Afrika ülkesinde üç tane başkent bulunmaktadır. Güney Afrika’nın başkentleri Pretoria, Bloemfontein ve Cape Town şehirleridir. Ülkenin resmi başkenti Pretoria şehridir. Fakat Cape Town şehri ise adli başkent olarak kabul edilmektedir.


Hicri Takvim İle Miladi Takvim Arasındaki Fark Nedir?

Hicri Takvim; Peygamberimiz (S.A.V.)’İn Hicretiyle Başlar, Hesaplamalar Aya Göredir. 
Miladi Takvim; Hz. İsa (A.S.)’In Doğumuyla Başlar, Güneşe Göre Ayarlanmıştır.



Semerkant Hangi Ülkenin Sınırları İçindedir?

Özbekistan