EGM Pomem

EGM Pomem

Türkiye Nin Şova Dayalı İlk Havacılık Fuarı Olan Eurasiaairshow 2018 Yılında Hangi Şehrimizde Yapılmıştır?


Antalya


Biyolojik Delil Nedir?

Biyolojik Deliler; Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç; DNA ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller; Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü.


Rol Çatışması Nedir?

Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin rollerinden bir tanesinin, başka bir rolün gerektiği gibi davranmasını güçleştirmesine rol çatışması denir. Örneğin: bir okul müdürünün evinde de çocuklarıyla resmi bir ilişki kurarak “baba” rolünün gereklerini yerine getirememesi.


2020 Den İtibaren Sosyal Puanlama Sistemine Geçmeyi Planlayan Devlet Hangisidir?

Çin Halk Cumhuriyeti


Fiziksel Delil Nedir?

Fiziksel Deliller; Olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan, suçta kullanılan, fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bulgulardır. Fiziksel deliller; Silah, mermi çekirdekleri, kovan, kartuşlar, olayla ilgili belge niteliğindeki deliller, lifler, cam veya cam kırıkları, paralar ve kalpazanlık araçları, giyecekler, suçta kullanılan diğer araç ve gereçler,


Rol Pekişmesi Nedir?

Bir rolün, bireyin diğer rolünü yerine getirmesini kolaylaştırmasına da rol pekiştirmesi denir. Örneğin: anaokulu öğretmeni olan bir annenin, çocuklarını eğitirken bu bilgisini kullanmasıdır.


2013 Yılında Turizme Kazandırılan, Türkiye Nin En Uzun Trekking Rotasının Adı Nedir?

Karia Yolu


Ülke Nedir?

Ülke, bir devletin egemenliği altında bulunan, başkenti ve bayrağı olan, genellikle bağımsız toprakların tümü, memleket, yurttur.


İdeoloji Nedir?

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünü.


Nisan 2018 İtibariyle Abd Nin Yeni Dışişleri Bakanı Kim Olmuştur?

Mike Pompei