EGM Pomem

EGM Pomem

İroni Nedir?


İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahtan farklı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.


2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası 2018 Yılında Hangi Ülkede Düzenlenmiştir?

Yunanistan


Kurancılık Nedir?

Kurancılık ya da Kur an Müslümanlığı sadece Kur anı İslâm ın ana kaynağı olarak kabul edip diğer İslâmî kaynakları (hadis, icma, kıyas, v.s.) reddeden düşünce sistemidir.


Federasyon Nedir?

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk. Arjantin, Avusturya, Brezilya, Rusya, ABD


2018 Yılında Yunanistanda Düzenlenen 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Olan Sporcumuz Kimdir?

Kübra Dağlı


Kan Davası Nedir?

Kan davası, iki aile veya aşiret, kabile, köy, millet arasındaki öldürme silsilesi olarak tanımlanabilir. Kan davasında silsileyi başlatan, farklı bir ifadeyle ilk katil kim olursa olsun, katile karşı sürekli katil çıkar, yıllarca, on yıllarca silsile halinde sürer


Atmosferin En Alt Tabakasına Ne Ad Verilir?

Troposfer


2018 Yılında 8 İnci Avrupa Şampiyonluğunu Kazanarak Asrın Güreşçisi Unvanına Sahip Olan Sporcumuz Kimdir?

Rıza Kayaalp


Kudüs Fatihi Kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi. Selâhaddin Eyyûbî bütün hayatını Ortadoğu da kuvvetli bir Müslüman siyasi birliği tesis etmek, Haçlıların elindeki İslâm topraklarını kurtarmak için mücadele ile geçirmiştir.


Hukuk Dilinde; Mahkemede Tanık Veya Sanıkların Olayla İlgili Yaptıkları Sözlü Açıklamalara Ne Ad Verilir?

İfade