EGM Pomem

EGM Pomem

Bilim Adamında Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?


Meraklı ve iyi bir gözlemcidir. Kararlıdır. Akılcıdır. Şüphecidir. Çalışmalarını sonuca ulaşıncaya kadar sürdürür. Tarafsızdır. Otoriteye bağlı değildir. Gözlem ve deneylerinde uygun yöntemi belirleyebilme, elindeki yöntem ve materyali en iyi şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir.


İnovasyon Nedir?

İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır. Webster, inovasyonu yeni ve farklı bir sonuç olarak tanımlar. Türkçe de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir.


2018 Nisan Ayında, En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırarak, 30 Saat 20 Dakika Deniz Altında Kalan Yüzücü Kimdir?

Cem Karabay


Berdel Nedir?

Berdel, ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek iki erkeğin, ailelerindeki kızları karşılıklı olarak kendilerine eş olarak seçmeleri ile gerçekleşen bir evlilik yöntemidir. Simetrik evlilik ve mübadele evliliği olarak da isimlendirilmektedir


Ar-Ge Nedir?

Araştırma ve geliştirme OECD tarafından, bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması olarak tanımlanmıştır.


2018 “Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi”, Nerede Yapılmıştır?

İstanbul, Türkiye


Plebisit Nedir?

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.


Reform Nedir?

Reform terim olarak “yeniden düzenlemek, şekil vermek” anlamına gelmektedir. 16’ıncı yüzyılda Avrupa’da dini alanlarda meydana gelen gelişmeler ve düzenlemelere Reform adı verilmiştir. Reform Katolik Kilisesi nde ortaya çıkan yeniden yapılandırma faaliyetleridir. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da görülmeye başlamıştır. Alman İlahiyatçıların Katolik Kilise’sinin uygulamalarına karşı çıkması ve eleştirilerde bulunmaya başlamasıyla, kilise kararlarına farklı açılardan bakarak fikir ayrılıklarına düşülmesi sonucu ile ortaya çıkmaya başlamıştır.


Nisan 2018 Tarihinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisince, Avrupa Nın En Prestijli Ödülleri Arasında Gösterilen Avrupa Diploması Ödülüne Layık Görülen İlçemiz Hangisidir?

Kahraman Kazan


Bürokrasi Nedir?

Bürokrasi bir toplumda tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan sistem ve kurallar grubudur