İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

İlk Türkçe Sözlük?


Divan-i Lügati TürkŞapka Kanunu Ne Zaman Çıkmıştır ? Açıklayınız..

 • 25 kasım 1925
 • 671 sayılı kanuna göre devlet memurlarının şapka takması mecburi hale gelmiştir.


Cezaevlerinin Denetimi Nasıl Yapılır?

Ceza ve infaz kurumları Adalet Bakanlığına bağlı olan ve hâkimlik ve savcılık mesleğinden gelen müfettişler ile Genel Müdürlüğe bağlı kontrolörler tarafından her yıl denetlenir (Kontrolörler hâkim ve savcılar ile adlî işlemleri denetleyemezler). 
Diğer yandan cezaevleri düzenli aralıklarla ve her iki ayda bir defadan az olmamak üzere sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurulları tarafından denetlenir. 
Aynı zamanda, her ağır ceza merkezi ile asliye ceza mahkemesi bulunan ilçelerde tutuklu ve hükümlülerin cezaevi idaresi ve infaz rejimi hakkındaki şikâyetleri ile disiplin cezalarını inceleyen infaz hâkimlikleri bulunmaktadır. 
Öte yandan, ceza ve infaz kurumları TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite tarafından denetlenebilir. Ayrıca Cumhuriyet başsavcıları da kurumları sık sık denetlemek zorundadırlar.Dünyanın En Küçük Ülkesi Hangisidir? Burada Kim Yaşar?

Vatikan. Papa yaşamaktadır.Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız ?

 • Trablusgarp savaşı
 • 2.Balkan savaşı
 • Kurtuluş savaşı
 • Çanakkale savaşı
 • Sakarya savaşı
 • Büyük taarruz


Hükümlüler Hangi Şartlarda Başka Cezaevine Gönderilir?

Kendi istek veya toplu sevk, disiplin, asayiş, güvenlik, eğitim- öğretim suç ve yargılama sebebiyle 15 Temmuz Un İlk Şehidi Bülent Ayfin İn İsmi Hangi Havalimanına Verilmiştir?

IğdırTıme Dergisine Kapak Olan Türk Lider Veya Kişiler Kimlerdir?

Mustafa Kemal Mehmet Ali Ağca Naim Süleymanoğlu Mine Karataş Prof. Dr. Mehmet Öz İsmet İnönü Şükrü Saraçoğlu Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan


Atatürk’ün Kurtuluş Savaşındaki Silah Arkadaşından 3 Tanesini Sayınız ?

 • İsmet İnönü
 • Celal Bayar
 • Kazım Karabekir


Cezaevinde Mahkûma Kargo Gönderilir Mi?

Kurum için tehlike arz etmediği sürece evet gönderilebilir