İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

Cezaevinde Çalışan Personelleri Sayınız ?


 • İdare memuru
 • Ambar memuru
 • Başmemur
 • İnfaz ve koruma memuru
 • Cezaevi katibi
 • Cezaevi tabibi
 • Eczacı
 • Öğretmen
 • Kütüphaneci
 • Sayman
 • Veznedar
 • Tahsildar


**Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri ?

Değişik tipleri mevcut olan bu tür ceza infaz kurumlarının kapasiteleri de farklıdır. Kapasitelerine göre revir, müstakil mutfak, bulaşık ve çamaşırhane, soğuk hava deposu, mescit, berber, özel ziyaretçi mahalli, hamam ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Binalar kaloriferli olup kadın ve çocuk hükümlüler ile jandarmanın da kurumda ayrı bir bölümü mevcuttur.Memurlar Kaç Yılda Bir Mal Beyanında Bulunurlar?

5 yılda birİdare Memur Ve Ambar Memurun Görevleri ?

*İdare memur: Müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürlerden sonra gelen yönetici personeldir.
*Ambar memuru: Ambara gelen malzemeyi teslim alır, giriş çıkış kayıtlarını tutar. Muhafaza ve kontrolünü sağlar.**Çoçuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri ?

Çocuk ceza infaz kurumları Kaloriferli olup kurumda dershane, kütüphane, müstakil yemekhane, mutfak, çamaşırhane ve terapi salonları da bulunan cezaevinde mahkemelerce tutuklanmış olup yargılamaları devam eden çocuklar barındırılmakta, hüküm giyen çocuklar ise ıslahevlerine gönderilmektedir. Denetimli Serbestlik Nedir? Açıklayınız.

Yasa tarafından belirlenen deneme süresince, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuk kurumudur.

Denetimli Serbestlikten Kimler yararlanamaz;

 • Kasten adam öldürme
 • Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlar
 • Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar
 • Terör kapsamına giren suçlar


**Çoçuk Eğitimevi Özellikleri ?

Bu kurumların kapasiteleri 100 ila 250 kişi arasında değişmektedir. Kaloriferli olan eğitimevlerinde revir, sinema, konferans salonu, müstakil yemekhane, yatakhane, tam teşekküllü mutfak soğuk hava deposu, bulaşıkhane, çamaşırhane, berber, kütüphane, spor alanları ve iş atölyeleri mevcuttur. Bu kurumlarda suç işledikleri zaman 12 ila 18 yaşları arasında bulunan ve cezasını çekmeye başladığında 18 yaşını doldurmayan hükümlü çocuklar barındırılmakta, 18 yaşını doldurup da bulundukları kurumda herhangi bir eğitim kurumuna devam eden çocukların, cezaevi idaresinin de uygun görmesi şartıyla devam ettikleri eğitim programlarını tamamlayabilmeleri açısından 21 yaşına kadar kalmalarına müsaade edilebilir. Cezaevi Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur ?

 • Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında idare memuru, psikolog, öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma başmemurundan oluşur.


**Bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri ?

Bu kurumların ayrı bir müdürlükleri bulunmamakta olup, Bulundukları kapalı ceza infaz kurumları müdürlüklerine bağlıdır. Türkiye De En Fazla Yağış Alan İl Hangisidir?

Rize