Bekçilik

Bekçilik

Yetiştirdiği Alimlerden Ötürü Müslümanların Doğunun “Kubbetü L-İslâm”I Dediği, Özbekistan Sınırları İçerisinde Yer Alan Şehir Hangisidir?


Buhara


İran İslam Devrimi Olarak Da Tarihe Geçen 1978 Yılında Yaşanan Olayın Adı Nedir?

Kara Cuma


Demokrasi Kavramını Açıklar Mısınız?

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi yönetilebilirler.

Demokrasi, diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler’’ demiştir.“Yalnız Taş, Duvar Olmaz.” Atasözünü Açıklayınız.

İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar. Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler. İnsan, önemli bir işi başarmak için başkalarıyla iş birliği yapmak durumundadır.


Turuncu Devrimi Hangi Ülkede Yaşanmıştır?

Ukrayna


Suç Nedir?

Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir.“Damlaya Damlaya Göl Olur.” Atasözünü Açıklayınız.

Küçük şeyler değersiz görülmemeli, önemi bilinmeli, boş yere harcanıp tüketilmemelidir. Çünkü küçük şeylerin biriktirilmesiyle büyük bir varlık oluşur. Küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler.


Gül Devrimi Ve Yasemin Devrimi Sırasıyla Hangi Ülkelerde Yaşanmıştır?

Gürcistan-Tunus


Suçlu Nedir?

  1. Elde edilen kanıtlara göre, ceza türesi yönünden, hakkında kovuşturma yapılması gereken kişi.


“Cömert Derler Maldan Ederler, Yiğit Derler Candan Ederler. ” Atasözünü Açıklayınız.

Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar. Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler; bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını, parasını bol bol harcar; ona buna yedirir, sonunda tüketir. Benzer bir şekilde, ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün, sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler. Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de, böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer; olmayacak bir dövüşe atılır, bu sırada birisi çıkıp canından eder onu.