EGM Pomem

EGM Pomem

2019 Oscar Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Türkiyenin Adayı Olan Film Hangisidir?


Ahlat Ağacı (Yönetmen:Nuri Bilge Ceylan)


Anayasanın Üstünlüğü İlkesi Nedir?

Anayasanın devletin hukuk kuralları içinde en yüksek kural sayılmasına anayasanın üstünlüğü denilir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi, yasaların anayasaya uygun olmasını gerektirir. 1982 Anayasası nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder.


Kolluk Kuvveti Nedir?

 Devletin en önemli görevlerinden biri de toplumsal dirlik ve düzenini sağlamaktır.  Kamu düzeninin bozulmasına engel olmak ve bozulduğunda eski hale getirmek için zor kullanmak gerekebilir.  Kamu düzenini korumak ve bozulduğundan eski haline getirmek için zor kullanma yetkisi olan devlet kurumlarına kolluk kuvvetleri adı verilir.  Kolluk kuvvetlerine, polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik güçlerini örnek verilebilir.


Türkçe Edebiyatta ‘Köy Edebiyatı’ Kavramını Yerleşmesine Öncülük Eden ‘Bizim Köy’ Kitabının Yazarı Olan Ağustos 2018 Tarihinde Hayatını Kaybeden Yazar Kimdir?

Mahmut Makal


Kamuoyunu Oluşturan Etkenler Nelerdir?

İletişim araçları (Radyo, televizyon, bilgisayar, internet, telefon, faks, elektronik posta / e-mail), gazete, dergi, kitap gibi yayınlar, sivil toplum örgütleri (vakıflar, dernekler vb.)


Ara Seçim Nedir?

Ara seçim, iki genel seçim arasında, türlü nedenlerle boşalan milletvekilliği, belediye başkanlığı ve bunun gibi seçimle gelinen yerler için yasalar uyarınca yapılması gereken seçimdir


Ağustos 2018 Tarihinde Düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 Metre Erkekler Finalinde Avrupa Şampiyonu Olan Sporcu Kimdir?

RamilGuliyev


Papiloma Nedir?

Deri ve mukozil yüzeylerdeki bazal epitelyal tabaka hücrelerini enfekte eden bir DNA virüsü.Beden Dili Kavramı Nedir?

Beden dili; vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen “Sözel olmayan İletişim” şeklidir.


“Fizan A Kadar Yolun Var.” Deyimindeki, Fizan Nedir?

Fizan, Osmanlı devletinde döneminde muhaliflerin ve fikir suçlularının sürgün edildiği bir karantina bölgesidir. Libya yı oluşturan üç eski bölgeden biridir. Diğer ikisi Trablusgarp ve Sirenayka dır. Merkezi Sebha dır. Bugünkü Libya nın güneybatısında bulunur.