EGM Pomem

EGM Pomem

Hukuk Devleti Nedir?


Demokratik yönetimlerin en önemliği özelliği bu maddedir. Hukuk devleti, ülkenin içerisinde yürütülen her türlü faaliyetin, yargılamaya açık olması anlamına gelmektedir. Özellikle iktidar noktasında görev yapan kişiler de dâhil olmak üzere, her türlü durum yargıya taşınabilir ve bağımsız bir yargı sürecinin ardından karar verilir. Ülkeyi yönetenler de bu bağımsız mahkemelerce denetlenebilir, gerektiğinde cezalandırılabilir.


İstiklal Marşı Hakkında Bilgi Veriniz

İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Milli marşıdır. Marşın sözlerini Mehmet Akif ERSOY yazmış, bestesini Zeki ÜNGÖR yapmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın en çetin döneminde, bir millî marşa duyulan gereksinmeyi göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı, 1921yılında bunun için bir şiir yarışması düzenledi. Yarışmaya 724 şiir gönderildi. Kazanacak şiire para ödülü konduğu için başlangıçta Mehmet Akif katılmak istemedi. Ama millî eğitim bakanı Hamdullah Suphi’nin (TANRIÖVER) ısrarı üzerine, ödülsüz olmak şartıyla o da şiirini gönderdi. Yapılan seçim sonunda, Mehmet Akif’in 20 Şubat 1921’de yazdığı “Kahraman Ordumuza” sungusunu taşıyan şiiri 12 Mart 1921 günü büyük çoğunlukla TBMM’nce İstiklâl Marşı kabul edildi. Aynı yıl bir de beste yarışması açıldı, ama kesin bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Millî Eğitim Bakanlığı’nca Ali Rıfat ÇAĞATAY’ın (1867–1935) bestesi uygun görülerek okullara duyuruldu. 1924’ten 1930’a kadar marş bu beste ile çalındı. O yıl bunun yerini, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi Zeki ÜNGÖR’ün 1922’de hazırladığı bugünkü beste aldı.


2018 Nobel Ekonomi Ödülü Nü Alan Bilim Adamları Kimlerdir?

William D. Nordhaus ve Paul M. Romer


Teşkilat-I Esasiye Nedir?

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu veya 1921 Anayasası, ilk Türkiye anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası olarak kabul edilmektedir.


Schengen Vizesi Nedir?

Schengen Vizesi, uygun makamlar tarafından ilgili tarafa Schengen Bölgesini ziyaret etme ve Schengen Bölgesi dâhilinde seyahat etmeye yönelik olarak düzenlenen belgedir. Schengen Bölgesi, vatandaşlarının tek bir ülke olarak bu bölge dâhilinde serbest dolaşımına izin vermeyi kabul eden 26 ülkeden oluşmaktadır. Schengen anlaşmasıyla bağlı 26 ülke arasından 22 tanesi AB’nin parçası, diğer 4 tanesi ise EFTA’nın (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) parçasıdır. Schengen bölgesi Birleşik Krallık hariç olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğunu kapsar ve Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs ve İrlanda gibi ülkeler yakında anlaşmaya taraf olacaktır. Ancak, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn gibi Schengen bölgesine ait olup serbest dolaşım politikasını destekleyen fakat AB’nin parçası olmayan ülkeler de bulunmaktadır.


2018 Yılında Nobel Ödülü Verilmeyen Bilim Hangisidir?

Edebiyat


Arap Baharı Nedir?

Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkmış; bölgesel, toplumsal bir siyasi-silahlı harekettir. Protestolar, mitingler, gösteriler ve iç çatışmalar yaşanmıştır. Arap Baharı, 2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, Arap Dünyasında yaşanan halk hareketlerine verilen ortak addır.


Darbe Girişimi Neden Başarısız Oldu?

Halkın ayaklanıp darbecilerin karşısına çıkması darbecilere karşı savunma yapması sonucu başarısız oldu. Halk iradesi sayesinde başarısız oldu.


2018 Yılı Trt World Forum Nerede Yapılacaktır?

İstanbul(Türkiye)


Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyıl ünlü Türk dilbilimcisi olup, eserleriyle dünya çapında tanınmış bir yazardır. Divanû Lügati’t-Türk adlı eseri Türk dilindeki ilk ansiklopedi ve sözlük olup, Kaşgarlı Mahmud denildiğinde akla ilk gelen yapıt olmuştur.