EGM Pomem

EGM Pomem

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Hangi Cephelerde Kimlerle Savaşmıştır?


 Kafkas Cephesi: Ruslar  Suriye-Filistin, Kanal, Irak, Hicaz-Yemen Cephelerinde: İngilizler  Çanakkale: İtilaf Devletlerinin Birleşik Güçlerine karşı  Galiçya Cephesi: Ruslara karşı


Dünyanın Yüz Ölçümü Bakımından En Büyük Ülkesi Hangisidir?(2018 Ortaöğretim Kpss Sorusudur.)

Rusya


Göçmen Nedir?

Göçmen; hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini kapsamaktadır. Esas olarak, ülkesinden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle ayrılan kişiler olarak tanımlanabilir


“Hukukta İyi Niyet” Kavramını Açıklayınız?

Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğmasına engel olan durumları bilmeme veya bilebilecek durumda olmama.


Amerika Kıtasının En Büyük Ülkesi Hangisidir?

Kanada


Aliya İzzetbegoviç Kimdir?

Bosna Hersek in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925 te doğan Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist, sonrasında ise komünist ideoloji ve uygulamalara karşı çıkarak, Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan ve Bosnalı Müslümanları İkinci Dünya Savaşı nda yaşanan soykırımdan kurtarma amacını taşıyan teşkilatın içerisinde yer aldı.


Medeniyetler İttifakı Nedir?

Medeniyetler İttifakı (Mİ), İspanya Başbakanı Zapatero’nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini deruhte etmekte olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmış ve bilahare Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir BM girişimi halini almıştır. Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında görülen karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının, çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesi karşısında İttifak, ilk aşamada uluslararası istikrarı tehdit edebilecek dereceye yaklaşan bu durumun daha da kötüleşmesini ancak kapsamlı bir koalisyonun önleyebileceği anlayışından hareket etmiş ve kültürler arasında karşılıklı saygı yoluyla bu eğilime karşı koymayı amaçlamıştır.


Nüfus Açısından Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Hangisidir?

Çin


Empati Nedir?

Empati veya eş duyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır


Anayasanın Değiştirilmeyecek Hükümleri Nelerdir?

 MADDE 1 Türkiye devleti bir cumhuriyettir.  MADDE 2 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.  MADDE 3 Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.  MADDE 4 Anayasa’nın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyet’in nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.